Pla per la Igualtat

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conscient de la importància de treballar en temes d'igualtat entre les  dones  i  els homes, va  engegar en el mandat consistorial (1996-1999) una regidoria específica per tal d'impulsar les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes en la nostra ciutat. 

Al març de 1996 es va fer la presentació pública del document base del Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com la creació del seu recurs específic, el Casal de les Dones d'àmbit municipal. En l'actualitat és anomenat Casal x la Igualtat.
 

Finalitat 

  • El Pla per la Igualtat té com a objectiu la superació de les desigualtats entre les dones i els homes de la nostra ciutat. La complementarietat i la corresponsabilitat en els àmbits familiar, laboral i social, conduiran a una nova definició de rols i a millorar la qualitat de la vida de les dones i dels homes.
  • És un pla transversal que té com a finalitat coordinar, implementar i articular totes les accions que des dels diferents àmbits es desenvolupin per promoure la igualtat entre les dones i els homes de la nostra ciutat.