Consell Municipal per la Igualtat

El Consell Municipal per la Igualtat es va constituir a l'octubre de 1997 com a òrgan de participació ciutadana a través de les entitats i partits polítics i sindicats de Vilafranca. La seva finalitat és contribuir, avançar i fer visible l'aportació de les dones a la societat per tal de superar les desigualtats i fomentar la coresponsabilitat d'homes i dones en tots els àmbits socials.

El Consell Municipal per la Igualtat es crea per tal de promoure la participació de persones, grups i entitats vilafranquines interessades en la igualtat d'homes i dones, i a fi de recollir tots aquells suggeriments que puguin ajudar a dur a terme una acció el més acurada possible en favor de la igualtat de les dones i dels homes de la nostra ciutat.

L'objectiu de la creació d'aquest Consell Municipal per la Igualtat, respon a la voluntat de l'equip de govern perquè les tasques que es desenvolupin tan a nivell municipal, com social, contemplin les necessitats des de la perspectiva de la igualtat de drets dels homes i les dones i el dret a gaudir-ne de les diferències.