Pla X la Igualtat de Vilafranca del Penedès 2010-2015

Durant l'any 2010, a través d'una Agent d'Igualtat i amb el suport de la Diputació de BCN i el departament de Treball de la Generalitat, es va realitzar la diagnosi des de la perspectiva de gènere de les polítiques municipals d'igualtat amb l'objectiu d'elaborar i adequar el nou Pla x la Igualtat Municipal a les necessitats actuals.

Pla x la Igualtat Municipal 2011- 2015
El Pla x la Igualtat Municipal 2011- 2015 es va aprovar pel Ple Municipal el mes de novembre de 2011.
Les polítiques d'igualtat són aquelles polítiques que, impulsades des de qualsevol àrea municipal, inclouen la variable gènere; és a dir, que tenen en compte les necessitats i interessos de tota la població, dones i homes.
El Pla x la Igualtat, és el marc de treball quotidià de l'Ajuntament de Vilafranca i respon al compromís polític i tècnic amb les polítiques d'igualtat.