Polítiques de Gènere i Igualtat d'Oportunitats

Les polítiques públiques per la igualtat d'oportunitats a través de les seves accions positives han de permetre avançar en el principi d'igualtat de drets i de no discriminació per raó de sexe. La veritable igualtat és aquella que permet que la gestió de les trajectòries vitals de les dones i dels homes de la nostra societat sigui el més lliure possible, respectuosa i solidària. 

L'any 1996 l'Ajuntament de Vilafranca ve elaborar un Pla per la Igualtat d'àmbit municipal. El Pla X la Igualtat està concebut com a instrument que ha de permetre recollir i analitzar les diferents actuacions municipals en matèria d'igualtat de gènere i definir els objectius i estratègies en relació ales diferents desigualtats encara existents.