Concurs de Calendaris Dia Internacional de les Dones

L’Ajuntament de Vilafranca anuncia la recuperació del Concurs de Calendaris amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

L'objecte del concurs és dissenyar el calendari des del mes de març de 2020 fins al febrer de 2021 que edita l'Ajuntament de Vilafranca, aquest any amb lema Dones diverses i plurals. Il·lustracions que visualitzin diferents maneres de ser i estar de les dones. 

El concurs és obert a totes les persones interessades que siguin majors de 16 anys, que hi poden participar presentant una obra, i utilitzant qualsevol tècnica que es pugui reproduir en impressió gràfica. Hi haurà un únic premi de 700€ per al disseny guanyador, escollit per un jurat format per professionals del disseny i la comunicació. 

Consulteu a continuació les bases de participació del concurs.

OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte del concurs és dissenyar el calendari del març de 2020 al febrer de 2021 que, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, edita l'Ajuntament de Vilafranca.
El lema a partir del qual s'ha de dissenyar aquest calendari és: DONES DIVERSES I PLURALS. Il·lustracions que visualitzin diferents maneres de ser i estar de les dones.

PARTICIPANTS

El concurs és obert a totes les persones interessades que siguin majors de 16 anys.
Cada persona concursant pot presentar una obra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les obres presentades cal que siguin inèdites i originals.

- Cada persona que concursa podrà utilitzar qualsevol tècnica que es pugui reproduir en impressió gràfica.
- Els treballs han d’incorporar el disseny de vinyetes il·lustratives, la numeració del calendari, i han de posar i/o reservar un espai per al text DONES DIVERSES I PLURALS. Il·lustracions que visisualitzin diferents maneres de ser i estar de les dones, el logotip de l’Ajuntament de Vilafranca, el de l’Institut Català de les Dones, el de la Diputació de Barcelona i el de la Biblioteca Torras i Bages.
- Els treballs s’han de presentar en sentit vertical, muntats sobre cartró ploma i en format digital a siad@vilafranca.org. Les dimensions del treball han de ser de 30x50 cm. Al dors del suport hi constarà el lema i/o pseudònim.
- Les obres aniran acompanyades d’un sobre tancat. A l’exterior hi constarà el lema del treball i/o pseudònim escollit, i a l’interior, el nom i els cognoms de la persona concursant, l’edat, l’adreça i un telèfon de contacte, juntament amb el lema i/o el pseudònim.

PREMIS

Hi haurà un únic premi de 864,20€.
L’import del premi estarà subjecte a les retencions legals establertes.
La propietat i els drets de reproducció passaran a ser de l’Ajuntament de Vilafranca.

JURAT

1. Formen part del jurat: artistes, professionals del disseny gràfic i dels mitjans de comunicació.
2. El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
3. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

1. El termini de presentació dels treballs serà el dia 26 de febrer de 2020.
2. Els treballs s'han de presentar al Casal X la Igualtat, plaça Penedès, 3, 2a planta, telèfon 93 890 32 18, matins de 10 a 15h, o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de la Cort 14, tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19h.
3. No s'acceptaran les obres presentades fora de termini.
4. El dia 11 de març de 2020 a les 19h es durà a terme un acte públic amb el lliurament del premi a la Biblioteca Torras i Bages, on quedaran exposades totes les obres.

ALTRES CONSIDERACIONS

1. La participació en aquest concurs en pressuposa l'acceptació de les bases.
2. L’Ajuntament de Vilafranca es reserva el dret de fer una exposició amb totes les obres presentades al concurs.
 

Accessibilitat