Diades internacionals

8 de març, Dia Internacional de les Dones^

El 8 de març s'ha convertit en un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també. 

Des de l'inici de la revolució industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de continuar sent responsables del treball de cura de les persones del grup familiar ni de les activitats domèstiques. 

Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l'aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de la jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les criatures, la prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los. 

Entre aquestes reivindicacions, hi consten els fets ocorreguts a Nova York tals com la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company, el 25 de març de 1911 (indústria tèxtil on treballaven 500 persones, en la seva majoria dones immigrants joves) amb la mort de 142 obreres, que havien mantingut una important vaga l'any anterior, com a resultat.

D'aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al marge. N'és un exemple la vaga que 3.500 treballadores del sector tèxtil d'Igualada van fer l'any 1881, en demanda de millors condicions de treball. 

No s'ha oblidar, però, que l'origen d'aquesta diada rau en un conjunt d'actuacions, com el del Moviment Internacional de Dones Socialistes, que reivindicaven el dret a vot universal sense cap tipus de distinció de sexe ni de classe. I l'important paper que van tenir les dones durant la Primera Guerra Mundial amb l'objectiu d'aconseguir la pau.

17 de maig, Dia internacional contra la LGTBIQfòbia^

El 17 de maig es va establir com a Dia Internacional contra la LGTBIfòbia pel fet que en aquest dia del 1990 l´OMS (Organització Mundial de la Salut) va eliminar l´homosexualitat de la llista d´enfermetats mentals.

Aquest fet històric va suposar una fita fonamental en la lluita del col.lectiu lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB) que, desde fa 10 anys conmemora cada 17 de maig el Dia Internacional contra l´Homofòbia i la transfòbia.

Al mateix temps aquesta llei considerada pionera i la més integral contra la LGTBIfòbia suposa donar resposta a una reclamació històrica del col.lectiu LGTBI.

En els últims anys s´han donat importants avenços legals en l´equiparació de drets, el que ha portat a moltes persones a creure que ja no es produeixen casos de discriminació. No obstant això, la igualtat legal és tan sols el punt de partida cap a la igualtat social; l´anomenada "LGTBfòbia", els prejudicis, les falses creences, els estereotips, el rebuig i l´odi, encara persisteixen en un sector de la població.

Les persones, les parelles i les famílies LGTB es veuen frecuentment forçades a refugiar-se en la invisibilitat i l´ocultació com a forma de protecció davant aquest tipus de fòbies. Això posa de manifest una manca de llibertat real per a viure i expressar la sexualitat en condicions d´igualtat i no discriminació. Per tant, no hem de caure en el miratge d´una suposada igualtat social, ja que encara queda molt camí per recòrrer.

28 de maig, Dia de la Salut de les Dones^

La història del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones es remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud a San José, Costa Rica, el maig de 1987. La intenció era fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, fent públiques les seves demandes i el compromís de les administracions per afavorir-les.

La Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), va proposar de crear un dia d'acció mundial per la salut de les dones. D'aquesta manera s' establí que cada 28 de maig es commemorés a cada país, amb movilitzacions i demandes una data per a la mobilització i la reivindicació, on la salut de les dones seria la protagonista.

Per la OMS (Organització Mundial de la Salut) la Salut és el complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'enfermetat. Per tant, s'ha de vetllar per aconseguir proporcionar a les persones la millor qualitat de vida a la que puguin aspirar. Històricament s'ha accedit a l'avenç mèdic a través d'un model masculí, posteriorment generalitzat al femení.

Actualment, l'evidència científica demostra que existeixen diferències de gènere entre els homes i les dones en quant a la salut, i que cal fer estudis tenint en compte aquesta variable per tal de garantir la prevenció, la major precisió en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques

.La salut de les persones depèn de les condicions de vida i de treball. Dones i homes emmalaltim diferent; les dones viuen més anys però amb menys qualitat de vida que els homes perquè pateixen més malalties cròniques. Les diferències biològiques en salut entre les dones i els homes, no només les relacionades amb la salut reproductiva, expliquen les diferències en la vulnerabilitat a algunes malalties, en els patrons de morbiditat i mortalitat, els símptomes, la resposta al tractament i el pronòstic.

La finalitat d´aquest dia internacional és defensar el dret humà de les dones a prendre decisions lliures, informades i autònomes pel que fa al seu cos, sense ser objecte de coerció, violència o dominació i exigir el compromís amb la vida i amb la salut de les dones a les autoritats públiques, mitjançant l´elaboració de programes, polítiques públiques i legislacions sensibles a les seves necessitats específiques.

28 de juny, Dia Internacional de l´Orgull LGTB ^

El Dia Internacional de l'Orgull LGBT és el dia de la celebració del sentiment de dignitat de les persones LGTB mitjançant una sèrie d'esdeveniments que cada any es celebren de forma pública per a instar per la tolerància i la igualtat de les lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Per bé que gai fa referència a homes aquesta dóna cabuda a tot el col·lectius no heterosexuals.

La festa té lloc entorn del 28 de juny, data en què es commemoren els aldarulls de Stonewall que van tenir lloc a Nova York (EUA) el 1969 i que es considera que marquen l'inici de l'alliberament homosexual. També és conegut com a dia de  l´orgull gai o simplement orgull gai.

Quaranta-vuit anys després, i tot i ser capdavanters en reconèixer drets a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.

És necessari el recolçament a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser ells/es els/les màximes responsables que ara mateix existeixin certs drets reconeguts a les persones LGTB.

No obstant això, l’assetjament que les persones LGTB continuen patint a les aules, la discriminació al treball i l’exclusió de serveis públics són alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals segueixin posant entrebancs a l'avanç de la igualtat.

Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió per aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les persones LGTB.

18 d´octubre, Dia contra la Despatologització Trans^

El terme "Despatologització" fa al·lusió a la Campanya Mundial per la despatologització de les identitats trans que han emprès grups de persones transgènere, transsexuals, transvestits, de diversitat sexual, Drets Humans, Feministes i més, perquè l'Associació Psiquiàtrica Americana i l'Organització Mundial de la Salut, eliminin dels seus manuals de malalties el transsexualisme i el transvestisme de la mateixa manera com va passar amb la derogació de l'homosexualisme com un trastorn mental, per considerar aquest tipus de classificacions estigmatitzants, arbitràries i que desvien l'atenció del principal problema que enfronten les persones trans, que és la transfòbia o el rebuig social per manifestar una identitat que s'escapa de la normes socialment acceptades per al sexe i el gènere. 

El 18 d´octubre s´exigeix ​​que es reconegui el dret de les persones trans a decidir sobre els seus cossos i les seves identitats de gènere, inclosa la modificació dels manuals de malalties per assegurar la cobertura de salut dels tractaments de les persones trans que els requereixin però no ha costa de ser diagnosticades com trastornades mentals.

Si fem una mica de memòria, recordarem que l’homosexualitat va ser eliminada el 1973 del DSM (el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Transtorns Mentals) i la OMS la va eliminar com a transtorn mental. Però encara avui les persones trans es troben en una situació de marginació molt acusada, marcada per la patologització, a través de l’anomenat transtorn de la identitat de gènere, que és considerat una malaltia psíquica segons la DSM i la CIE de l’Organització Mundial de la Salut.

Alhora, el Dia per la Despatologització Trans també lluita pels drets sanitaris de les persones trans, per facilitar la cobertura pública de l’atenció sanitària trans-específica, doncs l’opressió que reben aquestes persones no és abstracta, sinó que és present en el seu dia a dia. Fer-se càrrec de les despeses del procés de transexualització, els obstacles per canviar-se el nom o la menció del sexe en els documents legals, són algunes de les múltiples formes de discriminació que reben les persones trans en activitats ben quotidianes.

Així, hem de defensar el dret de poder viure una sexualitat lliure, treballant perquè els/ les nostres joves trenquin amb els estereotips que resulten opressius perquè neguen la pluralitat del grup.

19 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama^

El càncer de mama és el que pateixen amb més freqüència les dones a Occident, i la seva incidència creix un 2,2% l'any. La principal eina per lluitar contra aquesta malaltia és el diagnòstic precoç, i per a que aquest es doni, cal que arribi a tota la població la necessitat de vetllar per la nostra salut i portar a terme controls periòdics.

L'Associació d'Ajuda Mútua Ginesta promou activament el benestar físic, psicològic i social de les dones que pateixen aquesta malaltia a l'Alt Penedès.

El "Llaç rosa" és el símbol que identifica totes les dones del món que lluiten contra el Càncer de Mama.

16 de novembre, Dia Internacional per la Tolerància^

El 16 de novembre, es commemora el Dia Internacional per la Tolerància, una data en la qual Nacions Unides fa una crida a l'acció en favor de la tolerància, el respecte a la diversitat i la protecció dels drets de totes les persones.

Els esforços per promoure la tolerància a través de l'educació són imprescindibles però també cal impulsar el coneixement i reconeixement d'aquests problemes en la societat, enfortir la legislació i els òrgans amb competències en la matèria, així com millorar àmpliament la protecció a les víctimes d'aquests fets.

Avui, més que mai, els governs, les comunitats, les organitzacions i la ciutadania en general han de desacreditar els discursos que encoratgen a l'odi, contrarestar actituds i comportaments racistes i xenòfobs, i demostrar un compromís clar en la construcció de societats més tolerants i inclusives .

La Declaració descriu la tolerància no només com un deure moral, sinó com un requeriment polític i legal per als individus, els grups i els estats. Situa a la tolerància en el marc del dret internacional sobre drets humans, elaborats en els últims cinquanta anys i demana als estats que legislin per protegir la igualtat d'oportunitats de tots els grups i individus de la societat.

La injustícia, la violència, la discriminació i la marginació són formes comunes d'intolerància. L'educació és un element clau per lluitar contra aquestes formes d'exclusió i ajudar els joves a desenvolupar una actitud independent i un comportament ètic. La diversitat de religions, cultures, llengües i ètnies no ha de ser motiu de conflicte sinó una riquesa valorada per tots per promoure la tolerància, el respecte, la seguretat i la dignitat a tot el món.

25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones^

La 1ª Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib celebrada a Bogotá (Colòmbia) el juliol de 1981 va declarar el 25 de novembre Dia Internacional Contra la Violència cap a la dones.

En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de gènere a l'àmbit domèstic, la violació i l'assetjament sexual per part dels estats, incloent la tortura i els abusos soferts per presoneres polítiques. 

Es va triar el 25 de novembre per tal de commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal (Pàtria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques assassinades el 1960 a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. Per al moviment popular i feminista aquestes dones han simbolitzat històricament  la lluita i la resistència contra la violència vers les dones. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.

Es considera violència de gènere tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, que s'exerceix sobre les dones per part de qui són o hagin estat els seus cònjuges o de qui estan o hagin estat lligats a elles per relacions afectives, encara que no hagin conviscut.Violència és que t´insultin, et controlin, et vigilin, et diguin amb qui pots parlar, t´humiliïn, tinguis contacte físic no desitjat, t´obliguin a realitzar actes que no vols, et tractin d´ignorant o et facin creure que no pots

Quan parlem de violència de gènere solem pensar en situacions en què es donen agressions dins d'una parella. És per això que freqüentment la violència de gènere és confosa amb la violència masclista o contra la dona.

No obstant això, no s'ha d'oblidar que també hi ha homes que pateixen aquest tipus de violència per part de les seves parelles. A més, si bé no se sol considerar violència de gènere en no basar-se en el sexe o la identitat sexual, no s'ha d'oblidar l'existència de violència en la parella en parelles de persones del mateix sexe.

Aconseguir la igualtat de gènere i l'autonomia i posar fi a totes les formes de discriminació és la fi que es vol aconseguir amb l´objectiu de promoure una societat en què s'aconsegueixi una igualtat real d'oportunitats entre homes i dones, independentment de la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual. I fomentar canvis en els homes afavorint posicions positives, no violentes, de cura de nosaltres mateixos i de les persones properes i d'harmonia amb l'entorn.

Campanyes del 25N

1 de desembre, Dia Mundial de la Sida^

Cada 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida. És una oportunitat per conscienciar, educar i millorar la comprensió del VIH com un problema de salut pública mundial.

Es commemora per recordar i establir un espai de prevenció en l'àmbit públic que doni informació adequada i propera sobre el VIH / sida en funció de les característiques i necessitats de les persones; visibilitzar i divulgar la feina que fan durant tot l'any les ONG, fundacions, associacions i xarxes d'associacions que treballen amb el VIH / sida per fomentar missatges comuns, accions i polítiques que fomentin el dret a la salut i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH.

Arribar a zero contagis exigeix compromís, innovació, bases científiques sòlides i estratègies centrades en la comunitat per arribar a les persones més vulnerables de patir la infecció pel VIH, respectant els principis d’igualtat i  els drets humans.

Hem de reforçar els missatges sobre l’eficàcia de les mesures de protecció i incorporar noves estratègies de prevenció, millorar l’accés als serveis sanitaris de la població nouvinguda, fomentar la detecció precoç del VIH per disminuir el retard diagnòstic, difondre el bon compliment terapèutic i vetllar pel respecte als drets humans i les llibertats fonamentals de les persones.

Cal recordar que encara hi ha noves infeccions, que no s’ha de baixar la guàrdia i que, amb un activisme renovat, cal continuar treballant conjuntament en la lluita contra la infecció pel VIH, contra l’estigmatització i la discriminació.