Enllaços d'interès

Dones i noves tecnologies^

Dones al món^

Dones i món laboral^

Dones i salut^

 • CAPS: web del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, organització no Governamental que vetlla per la multidisciplinarietat i l'utilització de totes les perspectives possibles, entre elles, la de gènere.
 • Farmaceuticonline: web del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona.
 • GineWeb: informació sobre salut i benestar de la dona.
 • Mujeres y Salud: web de la revista interactiva Mujeres y Salud.
 • OBSYM, Observatorio de Salud y Mujer: revista electrònica sobre temes de salut de les dones.
 • Ginesta: grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit de Vilafranca.
 • La salud de las mujeres en el mundo. Economia Feminista.
 • Genuïnes. Centre Dolors Piera d´Igualtat d´Oportunitats i Promoció de les Dones.

Dona i societat^

Entitats i Administracions que treballen per les Dones^

Webs sobre la Violència contra les Dones^

Igualtat Dona-Home^

 • Educar en igualdad: directori Europeu de recursos per la Igualtat i la prevenció de la violència de gènere.
 • Equality Now: informacions i campanyes sobre equitat de gènere a tot el món (web en castellà, anglès, francès i àrab). 
 • Red Ciudadanas de Europa (RCE): associació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (en castellà, anglès i francès).
 • Senderi, educació en valors: xarxa de dinou institucions compromeses amb l'educació en valors, que té la voluntat de constituir un espai d'intercanvi i de reflexió conjunta, de difusió d'experiències de treball i de recursos al voltant de l'educació. És una publicació de subscripció gratuïta que s'edita en català i castellà.
 • Observatori per a la Igualtat de la UAB. web de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Homes i igualtat^

El Principi de Yogyakarta^