Notícia

Concurs de calendaris

22 de gener de 2023

OBJECTE DEL CONCURS

Dissenyar el calendari del març del 2023 al febrer del 2024 que, amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, edita l’Ajuntament de Vilafranca.
El lema escollit per dissenyar el calendari d’aquest any és: 
“JO SOC TOTES.”

Les il·lustracions plasmaran la importància que té la sororitat per a les dones en les seves vides, entenent-la com el lligam estret que s'estableix entre dones basat en la solidaritat, el compartiment d'experiències, interessos, preocupacions, etc, és a dir, la fraternitat entre dones. 

PARTICIPANTS

El concurs és obert a tothom que sigui major de 16 anys.

Cada persona concursant pot presentar una obra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
  1. Les obres presentades cal que siguin inèdites i originals.
  2. Cada concursant podrà utilitzar qualsevol tècnica que es pugui reproduir en impressió gràfica.
  3. Els treballs han d’incorporar el disseny de vinyetes il·lustratives, numeració del calendari i han de posar i/o reservar un espai per al text “JO SOC TOTES” i els logotips de l’Ajuntament de Vilafranca, l'Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.
  4. El format del treball haurà de ser vertical, muntat sobre cartró ploma. Les dimensions han de ser de 30x50cm. Al dors del suport    hi constarà el lema i/o pseudònim. Cal enviar-lo també en format digital a [email protected].
  5. Les obres aniran dins d’un sobre tancat. A l’exterior hi constarà el lema i/o pseudònim escollit, i a l’interior el nom i cognoms de la persona concursant, juntament amb l’edat, adreça i un telèfon de contacte, adjuntant també el lema i/o el pseudònim.
PREMIS

Hi haurà un únic premi de 864,20€. L’ import del premi estarà subjecte a les retencions legals establertes.

La propietat i els drets de reproducció passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Vilafranca.

JURAT

El jurat estarà format per artistes professionals del disseny gràfic i dels mitjans de comunicació.

El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

Les decisions del jurat seran inapel·lables.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels treballs serà el 10 de març de 2023.

Els treballs s’han de presentar al Casal X la Igualtat, plaça del Penedès, 3, 2a planta, telèfon 93 890 32 18, en horari de matins de 10h a 15h, i els dilluns de 16.30 a 18h.
Cal enviar el format digital a l'adreça electrònica [email protected].

No s'acceptarà cap obra fora de termini.

El dia 22 de març de 2023, a les 19h, es durà a terme un acte públic de lliurament del premi a l'espai jove La Nau, on es farà una exposició amb totes les obres presentades.

ALTRES CONSIDERACIONS

La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les bases.
L’Ajuntament de Vilafranca es reserva el dret de fer una exposició amb totes les obres presentades al concurs.