Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Notícia

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca aprova una moció de suport al dret de les víctimes de violència masclista a tenir un gos dissuasiu

21 de octubre de 2020

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat en el Ple del mes d'octubre de 2020, una moció de suport al dret de les persones víctimes de violència masclista a disposar d'un gos dissuasiu i/o terapèutic. La mesura.innovadora, l'eficàcia de la qual ha estat ben demostrada, defensa que aquests animals de companyia no només augmenten la protecció de les dones víctimes de violència masclista actuant com a barrera protectora davant els perills potencials, sinó també faciliten amb el vincle emocional que generen una recuperació integral més i més ràpida de les víctimes. 

El text de la moció aprovada, que podeu consultar íntegrament en l'acta de Ple publicada a la Seu electrònica, recull els següents acords:

1. Promoure i donar a conèixer la mesura dels gossos terapèutics per a les víctimes de violència de gènere, fomentant la signatura de convenis amb entitats especialitzades en col·laboració amb les autoritats competents.
 
2. Sol·licitar al CCAP i la Mancomunitat que facilitin econòmicament el CAD, amb un epígraf específic per desplegar aquesta mesura al municipi i dura terme un pla regulador del servei d'aquesta mesura, juntament amb l'avaluació de la persona adoptant i el propi gos perquè s'aconsegueixi la finalitat terapèutica i acompanyant.
 
3. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern d'Espanya, a totes les entitats i associacions que defensen els drets de les dones víctimes de violència de gènere a tot el territori català, així com a les que ja estan duent a terme aquesta mesura de protecció, seguretat i recuperació de víctimes de violència de gènere a través de convenis.
 
4. Condemnar la insatisfacció del Departament de Justícia en el desenvolupament de les Unitats Integrals de Valoració Forense (UVFI) i la manca de recursos materials i humans en els 19 jutjats especialitzats de violència de gènere a disposició de la comunitat autònoma de Catalunya.
 
5. Expressar la urgència en l'execució de les Unitats Integrals d'Avaluació Forense (UVFI) en cadascuna de les 19 Corts Catalanes de Violència sobre la Dona, garantint la partida pressupostària necessària en els pressupostos acordats entre el Govern i Els Comuns que s'aprovaran al març de 2020.
 
6. Sol·licitar al Govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya que permetin modificar els mecanismes legals per modificar la normativa vigent, garantint a tot el territori la lliure circulació de gossos terapèutics i, que els gossos pigall per a persones amb discapacitat visual estiguin equipats, sense obviar la protecció dels drets dels animals. 
  
7. Reconèixer la gran tasca diària feta per jutges i magistrats, fiscals, advocats, funcionaris, treballadors interins, juntament amb el reconeixement dels cossos i forces de l'Estat que dia a dia amb els mitjans precaris a la seva disposició treballen en la lluita contra la violència de gènere.
 
8. Traslladar aquests acords a totes les entitats implicades en la lluita contra la violència de gènere i fer públic el text en els mitjans públics de l'ajuntament per a la seva difusió.
 

Accessibilitat