Atenció a les víctimes de violència masclista

En cas d'emergència

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia.

S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones:

Peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència.

Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la violència contra les dones.

Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.

Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.

Primera acollida^

Primera entrevista on s’acull la persona, es valora la situació i és dissenya el circuit intern d’atenció adaptat a les seves necessitats en el moment que consulta.

Visites concertades trucant el telèfon 93 890 32 18 o escrivint al correu electrònic [email protected]

Servei psicològic (infància i persones adultes)^

Aquest servei va dirigit a  víctimes de violència masclista. Compta amb sessions individuals i grupals i està conduït per una psicòloga especialitzada. 

Cal derivació prèvia dels professionals del mateix servei (SIAD) o dels Serveis Socials Bàsics.

Atenció social especialitzada^

Des del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la Dona) s'ofereix atenció social integral a les víctimes de violència masclista.

Cal derivació prèvia dels professionals del mateix servei (SIAD) o dels Serveis Socials Bàsics.