Punt Lila

Els Punts Liles són espais d’informació, sensibilització, prevenció i d’atenció a les actituds masclistes i comportaments sexistes i lgtbifòbics que es produeixen en els espais públics d’oci i festius.

L'objectiu dels Punts Liles és proporcionar espais lliures de violències masclistes. Per tal d'aconseguir aquest objectiu es segueix un protocol d’abordatge de les violències masclistes des dels àmbits de la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació.PUNTS LILA DURANT EL CARNAVAL 2024 

 • 9 de febrer.
  Punt Lila Ball de Gala. Casal - Societat La Principal. De les 23,30 a les 3h.
 • 16 de febrer.
  Punt Lila Festa final de rua. Rambla Sant Francesc. De les 21,30 a les 3h.

 

Què oferim al Punt Lila?
 • Proporcionem un espai de seguretat i confort a la persona agredida.
 • Escoltem activament, no jutgem i proporcionem suport emocional.
 • No deixem sola una víctima.
 • Informem a la persona que té dret a interposar una denúncia i a rebre atenció sociosanitària, a més de les entitats de suport i recursos existents.
 • Activem el protocol d’urgències en la zona d’oci si fos necessari (trucant al 112, a hospital en cas que sigui necessari i reportant a una persona responsable de l’Ajuntament en cas que s’hagi explicitat).
 • Valorem amb qui està la persona agredida, i en cas que hagi decidit d'anar a l’hospital, qui la pot acompanyar.
 • Informació i materials de sensibilització relatius a les violències masclistes i lgtbifòbiques.

I recorda...

 

Qui pot denunciar?
 • Persona que ha patit l'agressió.

Comença la intervenció sense qüestionar la seva vivència. 
S'escoltarà activament a la persona agredida, tot donant-li suport emocional, e li farà saber les vies d’actuació disponibles i es prendrà la decisió d'actuació segons la voluntat de la persona agredida.

 • Persona que ha vist l'agressió i ho denúncia sense ser la persona agredida.

S'investiga l'agressió per a detectar-la en primera persona i es valorarà de manera efectiva quin tipus d'agressió s'està exercint i quin és el nivell d'intensitat de la violència. Si la violència és elevada i cal una actuació immediata, es trucarà als cossos de seguretat. 

 • Persona de l'organització de l'activitat (concert, espectacle...)

Es posa en contacte amb les persones agents del Punt Lila per activar el protocol.

Qui coordina les respostes davant d'una agressió?
 • Les persones agents del Punt Lila
 • Educadors/es socials, Policia Local i Mossos, serveis sanitaris i Creu Roja.

TIPOLOGIA DE RESPOSTES

 • Avís. Si la persona agressora atura l’agressió, continuarem amatents de la situació.
 • Expulsió. 
 • Rebuig comunitari.
Qui acompanya la persona o persones agredides?
 • Les persones agents del Punt Lila
 • Tècniques d'Igualtat de l'Ajuntament, Policia Local i Mossos, serveis sanitaris i Creu Roja.